Vägbeskrivning:

1. Från Enköping:

- När du kommer från Enköping så kör förbi Coop , idrottshuset och Gånstagården.

- Strax därefter svänger du höger mot Vallby.

- Kör Vallbyvägen så långt det går, ca 9 km och du kommer till en T-korsning.

- Ta höger mot Koffsan - Eknäs.

- Kör ca 400 m och ta sedan höger mot Eknäs.

- Du kommer fram till en orienteringstavla över Eknäs - där tar du höger.

- Kör över en ladugårdsbacke, håll vänster hela tiden i ca 700 meter tills du kommer fram till ett gult hus med vita grindar.

- Framme!

2. Från Uppsala- eller Stockholms hållet:

- Enköping Ö

- Ta höger, mot Enköping. Efter ca:200 meter, ta vänster mot Österleden

- Kör ca: 3km

- Ta höger i rondellen, mot Enköping

- Kör ca: 1km, ta vänster mot Vallby

- Kör Vallbyvägen så långt det går, ca 9 km och du kommer till en T-korsning.

- Ta höger mot Koffsan - Eknäs.

- Kör ca 400 m och ta sedan höger mot Eknäs.

- Du kommer fram till en orienteringstavla över Eknäs - där tar du höger.

- Kör över en ladugårdsbacke, håll vänster hela tiden i ca 700 meter tills du kommer fram till ett gult hus med vita grindar.

- Framme!

Karta  -            Eknäs - Vallby, Enköping

Detaljkarta -    Eknäs 8